Horní obrázek
Linka
Aktualně
Čtvrtek 23.05.2024 13:47
Institut Karla Havlíčka Borovského
Souhlasíte s tím, aby náš právní řád umožňoval ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka? (zdroj: CVVM 13.5.2015)
Ano (spíše ano) (66%)
 
 
Ne (spíše ne) (26%)
 
 
Neví (8%)
 
 
 
Mgr. Milan Hamerský
01.11.2008 pozvánka 4.11. Pardubice, EUTANÁZIE – víme, o cem mluvíme?
 

Ve spolupráci s Profesní odborovou unií zdravotnických pracovníku Cech, Moravy a Slezska (PO UZP CMS). Akce je urcena primárne pro pracovníky zarízení poskytujících zdravotnické a sociální služby(zdravotní setry, lékari, sociální pracovníci aj.), ale vítání jsou i všichni ostatní zájemci o prezentovanou problematiku z rad odborníku i laiku. Snahou je, aby si úcastníci akce odnesli informace o existujících názorech na problematiku eutanázie a možnosti její legalizace v CR.

 

EUTANÁZIE – víme, o cem mluvíme?

Termín akce: 4.11.08
Cas konání: 13:00 – 18:30
Místo konání: DT Pardubice, nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Konferencní poplatek: 480 Kc (vcetne 19% DPH)

Získané informace by mely posloužit úcastníkum k vytvorení vlastního, kvalitními argumenty odloženého, názoru na celou problematiku (nebo alespon inspirovat k zodpovednému premýšlení o celé záležitosti).

Program konference:
1. 13:00 – 14:00 "Hledání dobré smrti"
Tomáš Škrdlant – promítání filmu - stopáž 57 minut
2. 14:00 – 15:00 Definování pojmu, legislativa
JUDr. Ondrej Dostál, PhD. - 3. lékarská fakulta UK, Centrum pro zdravotnické právo

15:00 – 15:15 – Prestávka
3. 15:15 – 15:45 Eutanázie z pohledu lékarské etiky
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. - Fakulta humanitních studií UK
4. 15:45– 16:15 Eutanázie versus hospicová péce
MUDr. Marie Svatošová – Asociace poskytovatelu hospicové paliativní péce
5. 16:15– 16:45 Umí paliativní péce zmírnit utrpení nevylécitelne nemocných?
MUDr. Ondrej Sláma – Masarykuv onkologický ústav

16:45 – 17:00.- Prestávka
6.  17:40 Možnosti legalizace eutanázie v CR
Ing. Václava Domšová – Senát PCR
Mgr. Milan Hamerský – Liberální reformní strana
7. 17:40 Eutanázie z pohledu duchovního
bratr Marek O. Praem. – Premonstrát
18:00 – 18:30 - Diskuse


Cást výtežku konference bude venován na podporu výstavby Hospice Chrudim
www.smireni.cz


POUZP Cech, Moravy a Slezska pridelil vzdelávací akci souhlasné stanovisko dle Vyhlášky MZ CR
c. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvedcení k výkonu zdravotnického
povolání bez prímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníku.

DUM TECHNIKY PARDUBICE, spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice, tel: 466 611 995, fax: 466 612 100, e-mail: dtpce@dtpce.cz, www.dtpce.cz


 
Linka