Horní obrázek
Linka
Aktualně
Čtvrtek 23.05.2024 14:09
Institut Karla Havlíčka Borovského
Souhlasíte s tím, aby náš právní řád umožňoval ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka? (zdroj: CVVM 13.5.2015)
Ano (spíše ano) (66%)
 
 
Ne (spíše ne) (26%)
 
 
Neví (8%)
 
 
 
Mgr. Milan Hamerský
27.11.2009 pozvanka, 27.11. Praha, Do not resuscitate
 

Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vás zve na
symposium na téma

POKYNY DO NOT RESUSCITATE V KLINICKÉ PRAXI

 

Dne 27. listopadu 2009 od 9h, Právnická fakulta UK v Praze, Nám. Curieových 7, místnost č. 38

Hlavním tématem bude problematika pokynů DNR (do-not-resuscitate, neresuscitovat) v současné české zdravotnické praxi, etické aspekty a varianty právního řešení.

Na akci vystoupí:

* Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., proděkan PFUK – Úvodní slovo
* Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., vedoucí Centra zdravotnického práva – Neposkytnutí pomoci a další trestněprávní dopady respektování pokynů DNR
* Mgr. Radek Policar, náměstek pro právní služby a personalistiku Masarykova onkologického ústavu v Brně - Kdy může lékař nezahájit kardiopulmonální resuscitaci?
* MUDr. David Marx, PhD., ředitel Spojené akreditační komise ČR, předseda České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví – Problémy s DNR v klinické praxi
* Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD., přednosta Ústavu lékařské etiky na 3. Lékařské fakultě UK - Dříve vyslovená přání a jejich etické aspekty
* JUDr. Petr Šustek, Ph.D., koordinátor Centra zdravotnického práva – DNR a ochrana osobnosti
* Mgr. Helena Peterková, interní doktorand na katedře trestního práva PFUK, hlavní řešitel projektu GAUK č. 36108 – Mezinárodní komparatistika a úvahy de lege ferenda

Předpokládaný konec akce ve 13.00.


 
Linka