Horní obrázek
Linka
Aktualně
Čtvrtek 23.05.2024 15:12
Institut Karla Havlíčka Borovského
Souhlasíte s tím, aby náš právní řád umožňoval ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka? (zdroj: CVVM 13.5.2015)
Ano (spíše ano) (66%)
 
 
Ne (spíše ne) (26%)
 
 
Neví (8%)
 
 
 
Mgr. Milan Hamerský
25.11.2015 Kvalitní paliativní péče jako prevence euthanasie
 

2.12. od 10h ve sněmovně , místnost č.205

„Kvalitní paliativní péče jako prevence euthanasie“konaný pod záštitou poslankyně Pavly Golasowskéve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČRMísto: Poslanecká sněmovna, Sněmovní 1, Praha 1 - Malá Strana, místnost č. 205Termín: 2. prosince 2015 v čase 10:00 hod. – 15:30 hod.PROGRAM:10:00 – 10:20 Přivítání hostů, úvod do tématu paliativní péče a euthanasieMgr. Pavla Golasowská – poslankyně, Ing. Iva Merhautová – náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí1. blok semináře: Obecně k tématu za odborníkyTéma umírání, dobré umírání, pojmenovat tabu a obavy z tématu smrti, umírání a truchlení,které vedou veřejnost namísto k hledání produktivních řešení ke zkratkovitému k hledání„jednoduchých“ a „bezbolestných“ řešení – aktivní a pasivní euthanasie10:20 – 10:40 MUDr. Marie Svatošová - lékařka, spisovatelka, publicistka,zakladatelka a vůdčí osobnost českého hospicového hnutí10:40 – 10:55 MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. – Česká společnost paliativnímedicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Brno10:55 - 11:10 PhDr. Robert Huneš - ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna,Prachatice, o.p.s., prezident Asociace poskytovatelů hospicovépaliativní péče11:10 – 11:25 Mgr. David Šourek – ředitel Centra rozvojových aktivit, Uniezaměstnavatelských svazů ČR, Praha11:25 – 11:40 MUDr., Ing., Mgr. Petr Bouzek - Společnost lékařů a zdravotníků vsociálních službách – Česká lékařská společnost Jana EvangelistyPurkyně, Praha2. blok semináře: Identifikované problémy pro praktické uplatňování konceptupaliativní péče v rámci integrovaných zdravotních a sociálních služeb formou příkladůdobré praxe12:30 – 12:45 Mgr. et Bc. Marcela Veselá, DiS. – vedoucí úseku péče o klienta,Domov u fontány, Přelouč12:45 – 13:00 Ing. Danuše Martinková a Mgr. Lenka Vrážilová - Charita NovýHrozenkov13:00 – 13:15 Mgr. Patrik Burda - Zástupce Asociace poskytovatelů sociálníchslužeb za projekt realizovaný v rámci Švýcarsko-české spolupráce13:15 – 13:30 Petr Wiselka – vedoucí oblasti Frýdek – Místek, Třinec, Slezskádiakonie – osobní příběh a zkušenost s poskytováním služebmobilního hospice13:30 – 13:45 Příběh klienta „kamenného“ hospice3. blok semináře14:10 – 14:25 PhDr. Radek Suda – zástupce ředitele odboru sociálních služeb,sociální práce a sociálního bydlení, Ministerstvo práce a soc. věcí14.25 – 14:40 Zástupce Ministerstva zdravotnictví14:40 – 15:00 Ing. Zdeněk Kabátek - ředitel VZP a MUDr. JUDr. Petr Honěknáměstek ředitele pro zdravotní péči15:20 – 15:30 Závěr - resumé semináře

 
Linka